Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
2- Sigorta Tahkim Komisyonu

Kişilerin günlük hayatında karşılaştığı problemlere uzun yargılama süreçlerine girilmeksizin alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile haklarını arayabilecekleri bir diğer kurum ise Sigorta Tahkim Komisyonu’dur.

Tahkim, kanunda düzenlenen durumlarda, bir hak üzerinde uyuşmazlığa düşen tarafların aralarında anlaşarak söz konusu uyuşmazlığın çözümünü mahkemeler yerine hakem adı verilen özel kişilere bırakmaları ve uyuşmazlığın hakemler tarafından çözülmesidir.

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuştur. Komisyona üye olan sigorta kuruluşlarının üyelik tarihinden sonra gerçekleşen rizikolar yönünden kişilerin hak mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için uyuşmazlık konusu sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim usulünden faydalanabilecektir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Koşulları ise şu şekilde sıralanabilir:

  1. Uyuşmazlık yaşanılan sigorta şirketinin Sigorta Tahkim Komisyonu’na üye olmalı,
  2. Sigorta şirketine talepler doğrultusunda başvuru yapılmış olmalı,
  3. Sigorta şirketinin başvuruyu süresi içerisinde(15 iş günü, Trafik sigortalarında 15 gün) cevaplamamış olmalı,
  4. Başvuru tamamen veya kısmen reddedilmiş olmalı,
  5. Aynı taleplere yönelik başka bir yargı veya hakem yoluna başvurulmamış olmalı

“Başvurunuz Komisyona ulaştıktan sonra söz konusu talebinizin, Komisyon Raportörleri tarafından en geç 15 gün içerisinde ön incelemesi tamamlanarak, başvurunuzun sigorta hakemlerine havale edilip edilmeyeceğinin kararı verilir. Eğer başvurunuzun sigorta hakemleri tarafından sonuçlandırılmasına karar verilirse, dosyanız Komisyon tarafından hakem listesinden seçilen bağımsız hakemlere iletilir. Hakemlerin incelemeyi en geç 4 ay içerisinde tamamlamaları gerekmektedir. Hakem kararı Komisyon tarafından uyuşmazlık taraflarına bildirilir.”[1]

Sigorta Tahkim Komisyonunca verilen kararlar;

  • Sigortacılık yapan kuruluş ile sigorta ettirenler arasındaki tutarı 5.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda, sigorta hakemleri tarafından verilen kararlar kesin olup itiraz yolu açık değildir.
  • 5.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkındaki sigorta hakemi kararlarına karşı kararın bildiriminden itibaren 10 gün içinde Komisyon nezdinde bir defaya mahsus olarak itiraz edilebilir.
  • 40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine kararlar taraflarca temyiz edilebilir.
  • Bu miktarın altında kalan uyuşmazlıklara itiraz hakem heyetince verilen kararlar kesindir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nun vermiş olduğu karara karşı süresinde itiraz edilmemiş olması halinde komisyon kararı geçerli kabul edilir ve hem sigortalı hem de sigortacı için bağlayıcı hale gelir. Yani kararın lehinize olması halinde, verilen karar “mahkeme kararı” hükmünde olup karara karşı tarafın uymaması durumunda İcra Müdürlükleri aracılığı ile kararın uygulanması sağlanabilecektir.

Yazar: Av. Eda GÜNDÜZ


[1] Link

Diğer Yazılar

Mesaj Gönderin!

1136 Sayılı Kanunun 55. Maddesi gereği mevzuata uygun hazırlanan bu site tanıtım amacı taşımamaktadır.