Kurucu

Av. Ersen GÖKSAN

Çalışma Alanları

 • Bankacılık ve Finans Hukuku
 • Kripto Hukuku (Blockchain Hukuku)
 • Aile Hukuku
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Yabancılar Hukuku ve Yabancı Sermaye Yatırımları
 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku
 • Şirket Borçlarının Yeniden Yapılandırması
 • Sözleşmeler Hukuku ve Borçlar Hukuku
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku
 • Sorumluluk ve Tazminat Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 • Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabet

1136 Sayılı Kanunun 55. Maddesi gereği mevzuata uygun hazırlanan bu site tanıtım amacı taşımamaktadır.