Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Gayrimenkul hukuku veya diğer adıyla taşınmaz hukuku eşya hukukunun önemli bir parçası olup, eşya hukukuna bağlı olarak meydana gelen, bireyler veya kurumlar arasındaki arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkuller ile alakalı olarak açılan davalar; tapu davası, istihkak davaları, kira davaları, kamulaştırma davaları, izale-i şuyu davalarıdır. Gayrimenkul hukuku bu davalarda kişilerin birbirleriyle, kişilerin kurumlarla ve kurumların kurumlarla olan gayrimenkul ilişkilerini ele almaktadır.

Büromuz taşınmaz/gayrimenkul hukuku alanında 20 yıla yakın bir süredir hizmet vermektedir.

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku Alanında Daha Detaylı Bilgiye Buradan Ulaşabilirsiniz..

Gayrimenkul Hukuku Alanında Açılabilecek Davalar

 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
 • İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
 • Önalım (Şufa) davası,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Hukuki danışmanlık.