İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku bireylerin iş yaşamlarını işçi, işveren ve devlet yönleriyle ele alan ve bireylerin sosyal refahını etkileyecek riskleri önleme ve sosyal güvenliği sağlama amacını taşıyan bir hukuk dalıdır.

İş hukukunun kapsamına, başkasına bağımlı olarak veyahut başkasının kuruluşuna/organizasyonuna girerek yapılan iş nedeniyle ortaya çıkan hususlar girmektedir. Bir uyuşmazlığın iş hukukunun kapsamına girmesi için bağımlılık unsuru yeterli olmamakta ayrıca iş akdi unsuru aranmaktadır. İş hukuku dinamik bir yapıya sahip bulunmakta, kapsadığı konular açısından sürekli bir gelişim ve değişim göstermektedir. Bununla beraber, iş hukukunun kapsamına giren konuları başlıca bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku bölümleri altında toplamak mümkündür. Bireysel iş hukuku, işçilerin işverenleri ile tek tek ilişkilerinin düzenlendiği hukuk dalıdır. Toplu iş hukuku ise işçi ve işveren tarafların kendi aralarında birleşerek sendikalar oluşturmaları sonucunda ortaya çıkan ilişkilerin düzenlendiği hukuk dalıdır.

Sosyal Güvenlik Hukuku ise, toplumdaki bireylerin sosyal refahını sağlayan, bireyler yönünden oluşabilecek riskleri önleme ve toplumun gelirlerinin azalmasını, giderlerinin artmasını engelleme amacı taşıyan özel hukuk kurallarını aşan bir takım kurallardan oluşan bir hukuk dalıdır. Anayasanın 60. maddesinde sosyal güvenlik hakkı düzenlenmiş olup, sosyal güvenlik hakkına herkesin sahip olduğu ve devletin bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alacağı ve buna ilişkin teşkilatı kuracağı belirtilmiştir.

Büromuz 20 yıla yakın bir süredir iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında müvekkillerine hizmet vermektedir.

İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Daha Detaylı Bilgiye Buradan Ulaşabilirsiniz..