Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir olan gerçek kişiler ile ilgili her türlü bilgiyi ifade eder. Bu hususta, bir bilginin kişisel bilgi olarak kabul edilebilmesi için verinin gerçek bir kişiye ilişkin olması ve kişiyi belirli kılması gerekmektedir. Bir bilginin kişisel veri niteliğinde olup olmadığının her olay özelinde değerlendirilerek tanımlanması ise önem arz etmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), özel hayatın gizliliğini esas alarak kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınmasına ilişkin kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemekte ve kişiye özel verileri koruma altına almaktadır.

Göksan Hukuk Bürosu olarak deneyimli kadromuz ile birlikte müvekkillerine ticari faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri kişisel veri işleme, kullanma ve paylaşma konularına ilişkin ayrıntılı ve detaylı bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Alanında Daha Detaylı Bilgiye Buradan Ulaşabilirsiniz.