Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

Kişilerin bir başkasının hukuka aykırı eylemleri nedeniyle maddi, manevi veya bedensel kayıplara uğraması mümkündür. Hukuk düzeni, bu türden kayıplara uğratılan kişilerin zararlarının, zarara sebebiyet veren kişilerce ödenmesini öngörmektedir. Mahkemelerce haksız eylemlerle başkasına zarar veren kişilerin, zarara uğrayan kişilere ödenmesine karar verdikleri parasal miktara tazminat adı verilmektedir. Tazminat alabilmek için zarar görenin mutlaka bir tazminat davası açarak davasını doğru bir şekilde takip edip sonuçlandırması gerekmektedir.

Tazminat davalarının çok farklı gerekçeleri olabilir. Ofisimiz bünyesinde bugüne dek başarıyla sonuçlandırılan tazminat davaları türleri aşağıdaki gibidir;

  • Sigorta Hukuku
  • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
  • Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabet