Av. Birsu ÖZKAN

Çalışma Alanları

  • Bankacılık ve Finans Hukuku
  • İcra ve İflas Hukuku
  • Şirketler ve Ticaret Hukuku
  • Borçlar Hukuku
  • Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku
  • Aile Hukuku
  • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  • Miras Hukuku
  • Ceza Hukuku

1136 Sayılı Kanunun 55. Maddesi gereği mevzuata uygun hazırlanan bu site tanıtım amacı taşımamaktadır.